Nieuws

 

Nieuws 18 oktober 2019

Nog steeds als vluchteling in de bergen

Schermafbeelding 2019-10-20 om 20.25.39

Al meer dan 3 weken sinds de aardbeving van 26 september jl. verblijven de bewoners van Waai in de bergen verspreid over 20 locaties ofwel kampementen. Nog steedszijn de bevingen voelbaar, zelfs in de bergen. De ene heftiger dan de andere. Dag en nacht overheerst de angst voor een tsunami, ondanks de melding van de autoriteiten dat hiervoor geen gevaar bestaat. Het advies van de overheid is om vooralsnog tot 10 januari 2020 in de bergen te blijven zo lang de meetbare bevingen blijven voortduren. Overdag gaan degenen die het aandurven vanuit het hooggelegen gebied terug naar het laaggelegen dorp. Wanneer de nacht valt keren ze weer terug de bergen in met de nodige en bruikbarepersoonlijke bezittingen. Sommige mannen dalen overdag alleen af om hun huizen, die niet verwoest en onbewoonbaar zijn waarbinnen persoonlijke bezittingen, te bewaken tegen plunderaars.

In de kampementen verblijven de Waainezen in te kleine zelfgemaakte noodverblijven afgedekt door kunststof zeilen. De zijkanten veelal bedekt met takken, die tijdelijk dienst doen als wanden. Door lokale hulporganisaties zijn ook tenten uitgedeeld, waarin 2 tot 3 gezinnen kunnen verblijven. Hoe langer het verblijf in deze toestand duurt, hoe moeilijker de bewoners dit leven in de bergen ervaren.Momenteel zijn de dagen heet en de nachten koud. Enkele hevige regenbuien zorgden ook nog voor wateroverlast in en om de tenten. Met name voor de meest kwetsbaren, zoals de zieken, bejaarden en kleine kinderen, zijn de gevolgen ongezond.

Aankoop en distributie van hulpgoederen

Schermafbeelding 2019-10-20 om 19.55.08

Schermafbeelding 2019-10-20 om 19.54.44

Tim Waai, ons team ter plaatse, heeft inmiddels met de eerste geldelijke transacties van zowel IAAW als van de doneeractie door Anak Anak Muda Waai di Belanda (een waaineze jongerengroep in Nederland) de meest noodzakelijke hulpgoederen ingekocht. Dit is gebeurd na overleg met de Bapa Raja (dorpshoofd) en de Saniri Negeri (dorpsbestuur) Het dorpsbestuur ontving namelijk van verschillende organisaties en particulieren regelmatig met name voedsel en drinken, die vervolgens aan de bewoners werden uitgedeeld. Hierdoor is afstemming noodzakelijk, zodat er geen  goederen worden aangeschaft die reeds voorradig zijn. Daarnaast moet worden voorkomen, dat een gezin niets ontvangt of juist dubbel. Om verschillende redenen werd de hulpverlening  in het begin door het dorpsbestuur moeizaam gecoördineerd. Volgens Tim Waai verloopt dit momenteel veel beter. Met elkaar is overeengekomen dat Tim Waai de volgende hulpgoederen voor zijn rekening neemt, namelijk: tentzeilen, slaapmatten, pampers voor zowel peuters als bejaarden, kacang hijo (jonge peulen van de mungboon) en minyak kelapa (bakolie).

De meeste goederen zijn gekocht in andere dorpen. De tentzeilen en slaapmatten, die niet meer beschikbaar waren in Ambonstad, moesten overzees vanuit Sulawesi komen en bij de haven worden opgehaald met gehuurde trucks. Dit heeft veel tijd gekost. Bovendien bemoeilijkten andere factoren de werkzaamheden van Tim Waai: bankpersoneel dat op de vlucht sloeg na constante bevingen, waardoor geen geld kon worden opgenomenom de goederen aan te schaffen, slecht begaanbare wegen, zware regenval in de bergen. Onder andere door deze omstandigheden ontvingen de bewoners van de 20 locaties de hulpgoederen later dan gepland. Naast deze locaties zijn er nog twee kampementen van de moslim gemeenschap (bewoners die op hun eigen berggrond verblijven), die nog geen hulpgoederen hebben gehad van Tim Waai. De distributie wordt nog steeds met grote inspanning voortgezet door Tim Waai met behulp van een aantal vrijwilligers uit Waai, die net zoals de leden van Tim Waai in de bergen verblijven.

Voorzieningen

Door het grote aantal personen ( ca 9000) verspreid over ver van elkaar liggende locaties zijn er onvoldoende sanitiaire voorzieningen zoals toiletten en gemeenschappelijke douches (kamar mandi umum) Enkele gezinnen, die het zich financieel kunnen permitteren bouwen zelf een toilet. Nagenoeg het grootste deel kan dat niet. Ditzelfde geldt voor de gemeenschappelijke douches. Daarnaast is de toegang tot schoon water niet voldoende. De lokale overheid en particulieren hebben al voorzieningen getroffen, maar nog niet iedereen blijkt hiervan gebruik te kunnen maken.

Medische zorg in de bergen wordt momenteel geboden vanuit 3 gezondheidsposten (posko kesehatan).

Aktiviteiten 

Schermafbeelding 2019-10-20 om 19.46.50 Schermafbeelding 2019-10-20 om 19.46.36

Ondanks deze benarde situatie proberen de bewoners op hun manier het moreel hoog te houden en belangrijke dingen in het leven weer op te pakken.Hun geloof is sterk getuige de kerkdiensten en het gezamenlijke Heilige Avondmaal, die ook in de bergen worden gehouden. De zorg voor en naar elkaar omkijken is groot. De kinderen worden bezig gehouden met verschillende activiteiten als afleiding en om hun verdriet en angsten weg te nemen, die zichtbaar aanwezig zijn.  Schoolse activiteiten vinden plaats voor PAUD TK (peuter/kleuter onderwijs) , SD, SMP en SMA (basis en middelbare onderwijs) in de bergen. Sommige bewoners proberen geld te verdienen met het verkopen van etenswaar.Op deze manier willen de bewoners doorgaan tot dat ze weer terug kunnen naar huis.

Steun

Bovenstaande toont aan, dat er nog veel meer nodig is. Mede met behulp van de doneeractie van de Anak-Anak Muda Waai di Belanda en uw financiële bijdrage zijn al veel hulpgoederen bij de mensen in de bergen gebracht. Daarvoor onze dank!

Tim Waai houdt de situatie in de gaten en geeft door wat nog meer nodig is. We willen ons dorp, die samen met u en velen meer blijven steunen. Daarom is uw bijdrage in welke vorm dan ook hard nodig!

 

8 oktober 2019

Gempa / Aardbeving

Op 26 september 2019 vond op de Molukken een aardbeving plaats met een kracht van 6.5 tot 6.8 op de schaal van Richter. Enkele dorpen op het eiland Ambon zijn ernstig getroffen o.a. het dorp Waai. Alle bewoners hebben het dorp in allerijl verlaten en zijn naar hoger gelegen gebieden gevlucht, o.a. op de berg Salahutu. De meeste huizen zijn beschadigd of volledig verwoest. Ook Damai de grote nieuwe kerk die vorig jaar officieel werd ingewijd, is beschadigd.

 

kerk DamaiSchermafbeelding 2019-10-07 om 13.27.49Schermafbeelding 2019-10-07 om 13.32.54

Hulpverlening is opgestart, maar gaat moeizaam, met name door het slechte weer en de angst voor de bevingen die dagelijks plaatsvinden.

Ook zijn op de berg Salahutu verschillende kampen ingericht die ver van elkaar liggen.

Schermafbeelding 2019-10-07 om 13.35.23

Noodhulp

Doneeractie

Als Stig IAAW, die is opgericht in 2001 in eerste instantie voor noodhulp tijdens en na de Kerusuhan (de religieuze oorlog in 1999) en later voor wederopbouw, hebben we ons nu opnieuw ingesteld om noodhulp te verlenen. Momenteel verblijven 9.000 Waainezen in de bergen in barre omstandigheden. We hebben vanaf de aardbeving op 26 september j.l. intensief contact met Tim Waai, ons team van medewerkers/inwoners die in ons dorp Waai ondersteuning bieden. Hartverwarmend is te zien dat hulp is geboden door verschillende organisaties en particulieren met o.a. voeding en andere primaire levensbehoeften. Een bedrag is door ons naar Tim Waai overgemaakt voor het aanschaffen van o.a. tikars (matten) die volgens ons Tim Waai en het dorpsbestuur momenteel dringend nodig zijn.

Gevoel van onveiligheid is sterk aanwezig bij de inwoners van Waai. Terugkeer vanuit de bergen naar het dorp durft men nog niet aan, nu er nog dagelijks bevingen zijn. Hoe langer men op de bergen verblijft, des te slechter en nijpender de situatie wordt.

Anak-anak muda Waai

Daarnaast heeft een groep Waainese jongeren in Nederland onder de naam Anak-Anak Muda Waai een doneer-actie gestart die op 7 oktober 2019 reeds meer dan 10.000,- euro heeft opgeleverd! Met de opbrengst worden op dit moment goederen aangeschaft waar dringend behoefte aan is zoals tenten, zeildoeken, zeep, luiers, slaapmatten ….

 

 

Tim Waai 

Tim Waai houdt ons voortdurend op de hoogte van de situatie aldaar en van de hulpverlening. Omdat er ook binnenlandse en internationale hulporganisaties actief zijn, is afstemming nodig en met Tim Waai wordt continu overleg gepleegd.

Hieronder informatie die we van Tim Waai hebben ontvangen.

lijst met lokatiesBrief Bapa Radja

Meer informatie

Op onze Facebook-pagina houden wij u op de hoogte.

1403228306_social_facebook_button_blue

Surf ook naar doneeractie.nl voor meer informatie of om een donatie te doen.

 

Ervaring usi/tante Atjie en Kevin 

Aci en Kevin

Kevin: “Op 26 september zouden we weer naar Nederland vertrekken. Om 9.00 uur ’s morgens begon ineens de grond enorm te beven, ik kan het niet beschrijven. Deze beving duurde wel 30 seconden. Je werd letterlijk heen en weer geslingerd en je kon horen, dat het zinkplaten dak bewoog. Het voelde alsof die elk moment kon instorten. Mama en ik waren op dat moment bij haar broer, oom Nus Kayadu en zijn vrouw, die onmiddellijk begon te schreeuwen. Mama zat met haar been tussen een bank geklemd, waardoor snel naar buiten rennen lastig was. Doordat ik zag, dat mama duizelig was en niet meer op mijn geschreeuw reageerde, trok ik haar van de bank vandaan waardoor ze weer bij kwam. Toen we buiten waren ging ik snel weer naar binnen om de paspoorten te pakken. Onze tassen stonden al klaar voor vertrek. Op dat moment dat ik binnen was begon het weer te beven en riep mama, dat ik naar buiten moest. Weer buiten zag ik iedereen in paniek hun spullen pakken en er werd geroepen om meteen de bergen in te gaan. We liepen richting kepala air Waiselaka en vandaaruit richting jalan baru naar gebied waar Rumah Pohon is. Oma’s liepen meteen met stok naar buiten, opa’s die eigenlijk ziek op bed lagen werden op de ojek geplaatst om maar zo snel mogelijk uit het dorp te gaan. De oudjes riepen de hulp in van God. Huilende kinderen renden mee, sommigen wisten niet waar hun ouders op dat moment waren. Door de paniek was iedereen elkaar kwijt.

Enkele bewoners hadden een dag voor de aardbeving uit voorzorg hun tent al opgezet in de bergen. Het bericht van een tsunami deed namelijk al de ronde en het teken van de dode vissen, die twee weken daarvoor al aanspoelden. Zij werden door de meesten uitgelachen. Mama vergelijkt deze situatie met het verhaal van Noach.

Tot ongeveer 16:00 uur verbleven mama en ik in de bergen, waarbij we nog vijf bevingen meemaakten. De aarde bewoog zo erg, dat kinderen op de grond heen en weer rolden. Door hun onbezorgdheid vonden ze dat heen en weer rollen leuk. Wij waren bang en bleven continu naar de zee kijken, die gelukkig rustig bleef. Ik keek mama aan en vroeg “Wat nu? We kunnen nu niet naar huis, niemand die naar beneden durft laat staan ons naar de airport rijden.” Het kon mij op dat moment eigenlijk niets schelen, wanneer de koffers met allerlei zending voor de familie in Nederland in het huis van oom Nus achterbleven, zo lang mama en ik maar veilig waren.

Aan het eind van de dag kwam de familie van mijn vriend Noes ons ophalen om ons in ieder geval uit Waai te krijgen richting Ambon, zodat we meteen onze tickets konden omboeken. In de bergen was telefonisch contact onmogelijk. Beneden aangekomen zag ik een spookstad, negeri Waai was leeg. Ik zag, dat sommige huizen al verwoest waren en de kerk zwaar beschadigd.

De vlucht van 15:30 uur, die wij moesten hebben, vertrok nog wel. Latere vluchten werden geannuleerd. Mama en ik konden zonder bijbetaling drie dagen later richting huis.