Over I.A.A.W

waai met uitzicht kerk

Waai rivier2Wie zijn wij? 

Stichting ‘Initiatiefgroep Anak-Anak Waai’ wordt gevormd door een groepje Molukse Nederlanders van wie de ouders (of een van de ouders) uit Waai afkomstig zijn en onder wie enkelen getrouwd zijn met iemand uit Waai. Momenteel bestaat Stichting I.A.A.W. uit meer dan 20 personen. De leden komen o.a. uit Amsterdam, Culemborg, Ede, Elst, Huizen, Meppel, Moordrecht en Vught.

Wat is ons doel? 

De Stichting is in 2001 opgericht met het doel het dorpje Waai weer op te bouwen na de verwoestende burgeroorlog op de Molukken. De stichting financiert kleinschalige projecten, welke projecten door de dorpelingen in Waai zelf worden aangedragen of voorgesteld. Concreet betekent dit dat wij onze ondersteuning en hulp afstemmen op de vraag en behoefte van de inwoners uit Waai.

Hoe werkt de Stichting I.A.A.W.?

In het dorpje Waai zelf wordt de Stichting IAAW vertegenwoordigd door ‘Tim IAAW’. Deze ‘werkgroep ter plaatse’ vormt de uitvoerende afdeling van de Stichting IAAW en voor de dorpelingen het aanspreekpunt bij wie zij een aanvraag voor financiële ondersteuning kunnen indienen. Tim IAAW stuurt de aanvraag vervolgens naar Stichting IAAW in Nederland ter beoordeling. Indien Stichting IAAW de aanvraag positief beoordeelt, zorgt Tim IAAW ervoor dat de financiële bijdrage vanuit Nederland aangewend wordt voor het project. Dat betekent dat de project-aanvrager geen cash-geld in de handen krijgt, maar dat de benodigdheden door Tim IAAW ter plekke worden aangekocht of betaald.

      Financiën

Om de projecten te financieren, wordt door de IAAW-leden maandelijks een bedrag in de kas gestort. Daarnaast komt er geld binnen via donaties van particulieren, scholen (zendingsgeld), kerkcollectes en acties (o.a. braderie). Eens in de paar jaar wordt een Pesta IAAW georganiseerd om geld in te zamelen maar ook om de stand van zaken wat betreft de wederopbouw van Waai onder de aandacht te brengen.

      Projecten

Vanaf 2001 heeft Stichting IAAW een groot aantal projecten in Waai financieel ondersteund. Elders op onze site is meer en uitvoerige informatie te vinden over deze projecten.

Folder IAAW okt. 2019